Schadelijke insecten verwijderen zonder insecticiden te gebruiken in de wijngaard… Het kan!

Schadelijke insecten kunnen met de hand worden verwijderd zonder het gebruik van insecticiden in de wijngaard. Deze methode staat bekend als handmatige of mechanische bestrijding en is een milieuvriendelijke benadering om plaaginsecten te beheersen. Het is arbeidsintensiever dan het gebruik van chemische insecticiden, maar het heeft verschillende voordelen:

 • Milieuvriendelijk: Handmatige bestrijding maakt geen gebruik van schadelijke chemicaliën die het milieu kunnen vervuilen of de biodiversiteit kunnen aantasten.
 • Biologisch evenwicht: Het verwijderen van schadelijke insecten met de hand zorgt ervoor dat natuurlijke vijanden van deze plagen, zoals roofinsecten en vogels, in stand worden gehouden. Hierdoor kan een natuurlijk  evenwicht ontstaan, waarbij de populatie van schadelijke insecten wordt beheerst.
 • Resistentie voorkomen: Herhaaldelijk gebruik van insecticiden kan leiden tot resistentie bij plaaginsecten, waardoor de insecticiden uiteindelijk minder effectief worden. Handmatige bestrijding helpt dit probleem te voorkomen.
 • Kwaliteit van het product: Door het vermijden van het gebruik van chemische stoffen kunnen druiven en wijnen worden geproduceerd zonder residuen van insecticiden, wat kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het eindproduct.

Hoe kan het handmatig verwijderen van schadelijke insecten worden uitgevoerd in een wijngaard?

 • Visuele inspectie: Regelmatige inspecties van de wijngaard zijn essentieel om plagen vroegtijdig op te sporen. Controleer de planten op tekenen van insectenplagen en let op schade aan bladeren, stengels of druiventrossen.
 • Handplukken: Kleine plagen kunnen met de hand worden geplukt en verwijderd. Dit kan worden gedaan door de insecten voorzichtig van de plant af te halen en te vernietigen.
 • Schudden en kloppen: Voor sommige plaaginsecten, zoals bladluizen, kunnen de takken of druiventrossen voorzichtig worden geschud of geklopt om de insecten eraf te laten vallen.
 • Barrières en vangtechnieken: Het plaatsen van fysieke barrières rond de wijngaard of het gebruik van vangplaten kan helpen om insecten weg te vangen voordat ze de druiven bereiken.
 • Natuurlijke vijanden bevorderen: Moedig de aanwezigheid van natuurlijke vijanden aan, zoals lieveheersbeestjes, sluipwespen en vogels, die helpen bij het beheersen van de populatie van schadelijke insecten.

Het is belangrijk om te beseffen dat handmatige bestrijding effectief kan zijn voor bepaalde plagen en op kleine schaal, maar het kan beperkt zijn als de plaag populaties te groot zijn. 

Een geïntegreerde aanpak van plaag beheersing, waarbij meerdere technieken worden gecombineerd, biedt vaak de beste resultaten voor duurzame en gezonde wijngaarden.

Geïntegreerde plaag bestrijding of Integrated Pest Management (IPM). 

IPM is een benadering die zich richt op het minimaliseren van schade door plagen met zo min mogelijk schadelijke effecten op het milieu en andere nuttige organismen.

Hier zijn enkele methoden die kunnen worden toegepast om schadelijke insecten in een wijngaard op een milieuvriendelijke manier te beheersen:

 • Handmatige verwijdering: Controleer de wijnstokken regelmatig op aanwezigheid van schadelijke insecten en verwijder ze met de hand. Dit kan tijdrovend zijn, vooral in grote wijngaarden, maar kan effectief zijn als de plaag populaties niet te groot zijn.
 • Mechanische methoden: Gebruik mechanische methoden zoals het gebruik van insectenvallen, insectengaas of fysieke barrières om plagen weg te houden van de wijnstokken.
 • Natuurlijke vijanden: Moedig de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van schadelijke insecten aan, zoals bepaalde insecten, vogels, en spinnen. Deze roofdieren helpen bij het verminderen van de plaag populaties.
 • Biologische bestrijding: Introduceer of bevorder de aanwezigheid van nuttige insecten die zich voeden met schadelijke plagen. Dit kan onder meer gebeuren door het uitzetten van lieveheersbeestjes, sluipwespen, roofmijten en andere natuurlijke vijanden.
 • Bodemgezondheid: Zorg voor een gezonde bodem door organische materialen toe te voegen en het gebruik van chemische stoffen te minimaliseren. Een gezonde bodem kan de weerstand van de wijnstokken tegen plagen vergroten.
 • Onderbroken teelt: Door verschillende gewassen te roteren, wordt de plaag druk verminderd omdat schadelijke insecten minder kans hebben om zich te vestigen en te vermenigvuldigen.
 • Monitoring: Houd de plaag populaties regelmatig in de gaten om vroegtijdig potentiële problemen te detecteren, zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen voordat de plagen zich te sterk vermenigvuldigen.

Het succes van deze aanpak hangt af van de specifieke omstandigheden van de wijngaard en de inspanningen van de wijnbouwer om de plaag populaties te beheren. 

Door IPM toe te passen, kunnen schadelijke insecten effectief worden bestreden zonder afhankelijk te zijn van het gebruik van schadelijke insecticiden.

Abonneer je en ontvang

Abonneer je en ontvang mooie kortingen op alle wijnen

mooie kortingen

op alle wijnen

Scroll naar boven